• 30.bře 2021

  Omezení převzetí odpadu na SD Kyjov

  Z provozních a kapacitních důvodů je od 30.3.2021 ZASTAVENA přejímka odpadu od PRÁVNICKÝCH a FYZICKÝCH PODNIKAJÍCÍCH osob ve sběrném dvoře odpadů Kyjov. Občané mohou odevzdat pouze nezbytné malé množství - dodávkové a větší automobily nebudou odbaveny vůbec. Děkujeme za pochopení.

 • 30.bře 2021

  Svoz odpadu - VELKÝ PÁTEK A VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  Velký pátek 2.4.2021 svoz KOMUNÁLNÍHO odpadu jako v pracovní dny. Svoz BIO odpadu - Velikonoční pondělí bude proveden v NÁHRADNÍM TERMÍNU v SOBOTU 3.4.2021. Změna se týká Kyjova, Veselí nad Moravou, Dubňan, Bzence, Ždánic, Sobůlek a Moravan. Sběrný dvůr v Kyjově bude 2.-5.4.2021 UZAVŘEN

 • 20.říj 2020

  PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU KYJOV

  Provozní doba v nouzovém režimu Po-So 7:00-17:30. Odpad zde mohou odevzdat pouze občané. Vjezd bude povolen vždy pouze 2 vozidlům najednou. Odpovědný pracovník ověří totožnost předložením OP bezkontaktně (přes okénko). Dodržujte bezpečný odstup min.2 metry a používejte osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice). NEBERTE SOUČASNÝ STAV NA LEHKOU VÁHU. Chráníte tím zdraví své i svého okolí. Případná karanténa by znamenala nejen uzavření sběrného dvoru, ale mohla by ohrozit i svoz všech odpadů. DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu