• 6.pro 2019

    Omezení převzetí odpadu na SD Kyjov

    Z provozních a kapacitních důvodů je od 13.12.2019 do 5.1.2019 ZASTAVENA přejímka odpadu od PRÁVNICKÝCH a FYZICKÝCH PODNIKAJÍCÍCH osob ve sběrném dvoře odpadů Kyjov. Občanů se toto omezení netýká. Děkujeme za pochopení.

  • 12.čvc 2019

    Zastaven příjem stavebního odpadu

    Z důvodu vyčerpání kapacity je do konce roku 2019 ZASTAVEN příjem stavebního odpadu (suti) k recyklaci v Centru zpracování odpadu v Těmicích.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu