• 16.pro 2021

    Svoz odpadu a provoz sběrných dvorů během vánočních svátků

    24. prosince proběhne svoz KOMUNÁLNÍHO odpadu jako v běžné pracovní dny. Sběrné dvory budou uzavřeny 24.,25.,31.12. a 1.1.

  • 16.pro 2021

    Omezení převzetí odpadu na SD Kyjov

    Z provozních a kapacitních důvodů je od 16.12.2021 ZASTAVENA přejímka odpadu od PRÁVNICKÝCH a FYZICKÝCH PODNIKAJÍCÍCH osob ve sběrném dvoře odpadů Kyjov. Občané mohou odevzdat pouze nezbytné malé množství - dodávkové a větší automobily nebudou odbaveny vůbec. Děkujeme za pochopení.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu