• 20.říj 2020

    PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU KYJOV

    Provozní doba v nouzovém režimu Po-So 7:00-17:30. Odpad zde mohou odevzdat pouze občané. Vjezd bude povolen vždy pouze 2 vozidlům najednou. Odpovědný pracovník ověří totožnost předložením OP bezkontaktně (přes okénko). Dodržujte bezpečný odstup min.2 metry a používejte osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice). NEBERTE SOUČASNÝ STAV NA LEHKOU VÁHU. Chráníte tím zdraví své i svého okolí. Případná karanténa by znamenala nejen uzavření sběrného dvoru, ale mohla by ohrozit i svoz všech odpadů. DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ.

  • 21.zář 2020

    Corona virus

    Vážení spoluobčané, - pokud na sobě pozorujete příznaky jako horečka, kašel, dušnost, - pokud jste byli v posledních 2 týdnech v přímém kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem (pandemie COVID-19), - pokud jste se vrátili v posledních dvou týdnech z oblastí označených jako rizikové z hlediska možné nákazy koronavirem NEVSTUPUJTE DÁLE DO AREÁLU! Do odvolání platí zpřísněný režim: - ukládání odpadu a návštěvu zařízení omezte na nejnutnější případy - omezte nutný kontakt s obsluhou - dokumenty předávat bez přímého kontaktu - vstupujte jednotlivě Děkujeme za pochopení! EKOR, s.r.o., dne 21. 9. 2020

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu