• 3.dub 2020

  NOUZOVÝ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU KYJOV

  Provozní doba v nouzovém režimu od 6.4.2020: Po-Pá: 11:00-16:30 So: 7:00-12:00. VELKÝ PÁTEK a BÍLÁ SOBOTA (10. A 11.4.) ZAVŘENO. Odpad zde mohou odevzdat pouze občané. Vjezd bude povolen vždy pouze 1 vozidlu. Odpovědný pracovník ověří totožnost předložením OP bezkontaktně (přes okénko). Dodržujte bezpečný odstup min.2 metry a používejte osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice). NEBERTE SOUČASNÝ STAV NA LEHKOU VÁHU. Chráníte tím zdraví své i svého okolí. Případná karanténa by znamenala nejen uzavření sběrného dvoru, ale mohla by ohrozit i svoz všech odpadů. DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ.

 • 3.dub 2020

  INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BĚHEM PANDEMIE

  Vyzýváme všechny občany, aby zvážili nutnost návštěvy sběrného dvoru v Kyjově, který také mohou využívat obyvatelé z cca 35 obcí regionu, což je v současné době NEŽÁDOUCÍ. K nakládání s tříděnými odpady proto využívejte v maximální míře kontejnery na komunální a separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, oleje, bio).

 • 10.dub 2020

  Svoz odpadu - VELKÝ PÁTEK A VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  Velký pátek 10.4.2020 svoz KOMUNÁLNÍHO odpadu jako v pracovní dny. Svoz BIO odpadu - Velikonoční pondělí bude proveden v NÁHRADNÍM TERMÍNU v SOBOTU 11.4.2020. Změna se týká Kyjova, Veselí nad Moravou, Dubňan, Bzence, Ždánic, Sobůlek a Moravan

 • 13.bře 2020

  Corona virus

  Vážení spoluobčané, - pokud na sobě pozorujete příznaky jako horečka, kašel, dušnost, - pokud jste byli v posledních 4 týdnech v přímém kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem (pandemie COVID-19), - pokud jste se vrátili v posledních dvou týdnech z oblastí označených jako rizikové z hlediska možné nákazy koronavirem NEVSTUPUJTE DÁLE DO AREÁLU! Do odvolání platí zpřísněný režim: - ukládání odpadu a návštěvu zařízení omezte na nejnutnější případy - omezte nutný kontakt s obsluhou - dokumenty předávat bez přímého kontaktu - vstupujte jednotlivě Děkujeme za pochopení! EKOR, s.r.o., dne 12. 3. 2020

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu