• 16.pro 2020

  Svoz odpadu a provoz sběrných dvorů během vánočních svátků

  24.a 25. prosince proběhne svoz BIO odpadu jako v běžné pracovní dny. V sobotu 2.1.2021 se sváží komunální odpad místo 1.1.2021. Změna se týká Ježova, Labut, části Kyjova, Nenkovic, Skalky, Skoronic, Stavěšic, Vlkoše, Vracova, Vřesovic a Želetic. Svoz komunálu 31.12. beze změny. Sběrný dvůr v Kyjově bude uzavřen 24.,25.,31.12.,1.1. a 2.1. Týden 4.1.-8.1.2021 je LICHÝ - proběhne tak opět svoz komunálního odpadu.

 • 6.pro 2019

  Omezení převzetí odpadu na SD Kyjov

  Z provozních a kapacitních důvodů je od 14.12.2020 do 4.1.2021 ZASTAVENA přejímka odpadu od PRÁVNICKÝCH a FYZICKÝCH PODNIKAJÍCÍCH osob ve sběrném dvoře odpadů Kyjov. Občanů se toto omezení netýká. Děkujeme za pochopení.

 • 20.říj 2020

  PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU KYJOV

  Provozní doba v nouzovém režimu Po-So 7:00-17:30. Odpad zde mohou odevzdat pouze občané. Vjezd bude povolen vždy pouze 2 vozidlům najednou. Odpovědný pracovník ověří totožnost předložením OP bezkontaktně (přes okénko). Dodržujte bezpečný odstup min.2 metry a používejte osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice). NEBERTE SOUČASNÝ STAV NA LEHKOU VÁHU. Chráníte tím zdraví své i svého okolí. Případná karanténa by znamenala nejen uzavření sběrného dvoru, ale mohla by ohrozit i svoz všech odpadů. DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ.

 • 21.zář 2020

  Corona virus

  Vážení spoluobčané, - pokud na sobě pozorujete příznaky jako horečka, kašel, dušnost, - pokud jste byli v posledních 2 týdnech v přímém kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem (pandemie COVID-19), - pokud jste se vrátili v posledních dvou týdnech z oblastí označených jako rizikové z hlediska možné nákazy koronavirem NEVSTUPUJTE DÁLE DO AREÁLU! Do odvolání platí zpřísněný režim: - ukládání odpadu a návštěvu zařízení omezte na nejnutnější případy - omezte nutný kontakt s obsluhou - dokumenty předávat bez přímého kontaktu - vstupujte jednotlivě Děkujeme za pochopení! EKOR, s.r.o., dne 21. 9. 2020

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu