Ukončení výkupu železa a barevných kovů ve SD Vracov

1. 03 . 2015

Od 1.3.2015 začíná platit vyhláška 27/2015, kterou se upravuje vyhláška 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška nařizuje výkup železa a barevných kovů POUZE BEZHOTOVOSTNĚ. Z tohoto důvodu KONČÍME s výkupem těchto odpadů ve sběrném dvoře ve Vracově - odevzdat je bude možné pouze ZDARMA. Nejbližší výkupna je v Kyjově ve SD na Havlíčkově ulici.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu