Zimní údržba

Pro Kyjov, ale i okolní obce a podnikatelské subjekty provádíme zimní údržbu komunikací. K tomuto účelu nám slouží vyměnitelné nástavby na univerzálních podvozcích Mercedes-Benz UNIMOG především z produkce renomované firmy SCHMIDT.

Např. pro sypače nastavená dávka posypu inertním materiálem nebo i skrápěnou solí je automaticky regulována v závislosti na rychlosti jízdy vozidla a měnitelné šířky posypu ovládané z kabiny řidiče. Skrápěná sůl - sůl, která je těsně před posypem smáčena roztokem solanky. Tím dochází k lepšímu přilnutí na povrchu vozovky (sůl "neodskakuje"), což umožňuje snižovat celkové množství aplikované soli.

Posypovou sůl - balenou i volně loženou - můžete u nás i zakoupit. Bezpečnostní list k posypové soli si můžete vyzvednout v místě sídla společnosti, příp. Vám jej na požádání zašleme.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu