Svoz komunálního odpadu

V současnosti svoz komunálních odpadů zajišťujeme již v 47 obcích. Ke svozu komunálních odpadů máme k dispozici 7 moderních vozidel s lineárním stlačováním a univerzálním vyklápěčem nádob na podvozcích IVECO s užitečným objemem 16, resp. 22 m³ (ROS ROCA, HALLER, FARID).

Termíny svozu SKO (směsného komunálního odpadu) a kompostovatelného BIO odpadu v jednotlivých obcích naleznete ZDE.

Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):

  • nádoba je přistavena ve svozový den již od 6.00 hodin
  • k nádobě musí být bezpečný přístup bez terénních překážek
  • nádoba musí být přistavena max. 1,5 m od okraje silnice
  • nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky
  • nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nebo popelem (vychladlým)
  • do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy, lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky...)
  • nesmí být překročena nosnost nádob - plastová popelnice 120l - max.60 kg a plastová popelnice 240l - max.110 kg
  • nesmí být plněna přes horní okraj
  • do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení železný šrot, kartony, větve...)
  • nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do svozového vozidla

Jako doplňkovou službu ke svozu Vám nabízíme prodej nádob na SKO (popelnice plechové 110 l, plastové 120 l, 240 l, kontejnery plastové i žárově zinkované 1100 l) a nádoby na biologicky rozložitelný odpad (120 l, 240 l a 770 l)


Návody k obsluze jednotlivých druhů nádob si můžete vyzvednout v místě sídla společnosti, příp. Vám je na požádání zašleme.

Přehled obcí, ve kterých EKOR, s.r.o. Kyjov v současnosti zajišťuje svoz a odstranění komunálních odpadů

čísloobecobyvatel
1Archlebov893
2Bukovany758
3Bzenec4.233
4Čejč1.238
5Čeložnice382
6Dambořice1.253
7Domanín1.036
8Dražůvky269
9Dubňany6.628
10Hroznová Lhota1.268
11Hýsly383
12Ježov701
13Karlín208
14Kelčany252
15Kostelec792
16Kyjov12.313
17Labuty197
18Lovčice811
19Moravany733
20Moravský Písek2.212
21Násedlovice809
22Nechvalín321
23Nenkovice445
 
čísloobecobyvatel
24Ostrovánky197
25Ratíškovice4.005
26Skalka199
27Skoronice534
28Sobůlky883
29Stavěšice355
30Strážovice536
31Svatobořice-Mistřín3.501
32Syrovín391
33Šardice2.192
34Těmice858
35Uhřice709
36Veselí nad Moravou12.123
37Věteřov530
38Vlkoš1.058
39Vnorovy3.069
40Vracov4.505
41Vřesovice632
42Žádovice766
43Žarošice980
44Ždánice2.726
45Želetice508
46Žeravice1.042

Poznámka: Počet obyvatel je pouze orientační

 

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu