Strojní očista

Pro Kyjov, ale i okolní obce a podnikatelské subjekty provádíme strojní čištění místních komunikací. K tomuto účelu nám slouží vyměnitelné nástavby na univerzálních podvozcích Mercedes-Benz UNIMOG především z produkce renomované firmy SCHMIDT.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu