Dokumenty ke stažení

Základní popis odpadu deklaruje druh a kvalitu předávaného odpadu. Tento dokument je nezbytně nutné odevzdat při první přejímce odpadu v kalendářním roce.

Průvodka odpadu. Předává se při každé přejímce odpadu, pokud nedošlo ke změně složení odpadu deklarované v základním popisu. V opačném případě je nutno vypracovat nový základní popis odpadu.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 18001:2008

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu